Sikker Sejlads med elever

Aalborg Vandcenter rådgiver i sikker sejlads med elever og udfærdigelse af Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter.

Aalborg Vandcenter rådgiver om sikker sejlads med elever. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde kravene til til sejlads med elever i kano og kajak.

Sikker Sejlads dokumenteres i en sikkerhedsinstruks

Søfartsstyrelsens sikkerhedsregler for sejlads med elever er på baggrund af Præstø ulykken blevet præciseret. Det kan umiddelbart opleves som vanskeligt ud fra gældende lovgivning at opnå tilladelse til at gennemføre sejlads med elever. Sejlads med elever i f.eks. skoler, dusser og fritidsklubber skal betragtes som erhvervsmæssig sejlads.

Der er i dag strenge krav til erhvervsmæssig sejlads, der også gælder for de helt små både som kanoer og kajakker. Reglerne omhandler krav til registrering, konstruktion, udstyr og uddannelse.

For de helt små fartøjer (f.eks. kanoer og kajakker) er kravene vanskelige at opfylde, og sikkerheden består her i høj grad i funktionskrav og operationelle forholdsregler for aktiviteten. Dokumentationen for dette er en sikkerhedsinstruks.

Hvem er ansvarlig for sejladsen?

En skole eller anden institution, der ønsker at gennemføre specifikke sejladsaktiviteter, skal således udarbejde sine egne lokale sikkerhedsinstrukser og selv tage ansvar for relevant uddannelse i forhold til at gennemføre disse aktiviteter.

En skole der ønsker at lade elever deltage i sejladsaktiviteter hos en ekstern udbyder, skal sikre sig, at den pågældende udbyder har dokumenteret sine sikkerhedsinstrukser, og at instrukserne lever op til Søfartsstyrelsens sikker-hedsregler for sejlads med elever.

Information fra Søfartsstyrelsen

For skoler eller dusser der ønsker at gennemføre sejlads med elever, har Søfartsstyrelsen lavet en hjemmeside, hvor der kan hentes hjælp til at lave en sikkerhedsinstruks og få information om, hvilke krav der er til båden, og hvilke krav der er til uddannelse af f.eks. kano- og kajakinstruktører.

Få rådgivning til din sikkerhedsinstruks

Aalborg Vandcenter har arbejdet med sikkerhedsinstrukser for kano- og kajaksejlads i Aalborg siden Vandcenterets åbnede i juni 2011. Daglig leder Tue Brems Olesen er Havkajakinstruktør 3, og under uddannelse til Kano Instruktør 1 fra Dansk Kano og Kajak Forbund. På denne baggrund yder vi vejledning og rådgivning omkring sikker kano- og kajaksejlads, så du kommer bedst muligt i gang med at udarbejde en lokal sikkerhedsinstruks for en given kano/kajak aktivitet.

Har du brug for en instruktør?

Vi har kontakt til et stort netværk af kano- og kajakinstruktører, som vil kunne hjælpe på jeres aktivitet. Desuden kører vi instruktøruddannelse efter Dansk Kano og Kajak Forbunds færdigheds- og instruktørnormer.

Se vores oversigt over instruktørkurser for detaljer og kontakt os for nærmere information.